NASZE USŁUGI

USŁUGI KSIĘGOWE DLA FIRM I NIE TYLKO

Działalność biura skierowana jest głównie na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw.

Specjalizujemy się w następujących usługach:

-pomoc w wyborze formy opodatkowania dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, a także dla istniejących już przedsiębiorstw,

-pomoc w założeniu/likwidacji  działalności we właściwych organach: wypełnianie niezbędnych dokumentów, zgłoszenie do Urzędu Miasta, zgłoszenie do ZUS, zgłoszenie płatnika Vat,

-prowadzenie KPiR,

-prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej,

-prowadzenie ewidencji VAT,

-sporządzanie deklaracji podatkowych: miesięcznych, kwartalnych, rocznych: VAT, PIT, PCC, SD,

 -wysyłanie plików JPK, które od stycznia  2018 są obowiązkowe dla wszystkich VAT-owców,

-prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego,

-pomoc w kontrolowaniu płatności i windykacji należności,

-obsługa kadrowo-płacowa- rozliczanie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników,

-obsługa programu Płatnik-sporządzanie i wysyłanie elektroniczne miesięcznych deklaracji do ZUS, a także zgłoszeń i wyrejestrowań,

-sporządzanie dokumentacji do GUS, PFRON,

-sporządzanie dokumentacji do banków, do Urzędu Pracy,

-sporządzanie zeznań rocznych:             

              -zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

                 PIT-28,PIT-36, PIT-36L, PIT-38,PIT-39

             -jak i dla osób, które nie prowadzą działalności- dochody uzyskane w kraju, jak i zagranicą:

                PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39

            -oraz rozliczanie przychodów z prywatnego  najmu lokali PIT-28,

-sporządzanie deklaracji o podatku od spadku i darowizn,

-sporządzanie wniosków o zwrot VAT z materiałów budowlanych VZM.

INNE USŁUGI

Możliwe jest aby Biuro reprezentowało  klientów w trakcie kontroli US, ZUS, PIP.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Warunkiem świadczonej usługi jest zawarta umowa na usługowe prowadzenie dokumentacji księgowej,  podpisanie pełnomocnictw na podstawie których będziemy reprezentowali Państwa firmę w urzędach oraz ustalenie indywidualnej płatności.

ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność za usługi księgowe ustalana jest indywidualnie, gdyż uzależniona jest ona od ilości dokumentów księgowych, ilości osób zatrudnionych w danej firmie oraz od zakresu wykonania usług księgowych.

Płatność za usługi następuje po wystawieniu przez nas faktury VAT:  gotówką lub przelewem.

Przechowywane przez nas dane klientów, zarówno te w formie elektronicznej jak i tradycyjnej, papierowej są chronione przed utratą i dostępem osób trzecich poprzez odpowiednie procedury archiwizacyjne oraz szyfrowanie połączeń sieciowych i inne zabezpieczenia elektroniczne. Dodatkowo budynek w którym mieści się biuro chroniony jest przez wyspecjalizowaną firmę.