FACEBOOK

Reklama firmy na Facebooku

Coraz częściej wśród dokumentów dotyczących naszej działalności pojawiają się faktury wystawiane przez firmę Facebook. Wielu przedsiębiorców ogłasza się tam, ponieważ korzysta z tego rodzaju reklamy. Jak prawidłowo rozliczyć zakup usługi reklamowej na Facebooku?

Jeśli faktura wystawiona jest  przez Facebook Ireland Limited, zakup usługi reklamowej podany jest w PLN lub EUR, wówczas na fakturze nie zostaje wykazany VAT.

Zakup usługi reklamowej w takim przypadku kwalifikowany jest jako import usług regulowany art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym obowiązek rozliczenia VAT-dotyczący  importu usługi spoczywa na nabywcy usługi.

Należy więc potraktować tę reklamę jako transakcję wewnątrzwspólnotową. Aby prawidłowo ją rozliczyć, polski nabywca niezwłocznie musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. W tym celu należy złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT-R, uzupełniwszy swoje dane oraz część C.3.

Transakcję wewnątrzwspólnotową należy opodatkować polską stawką podatku VAT właściwą dla dostaw tego typu usług w Polsce. W przypadku usług reklamowych będzie to 23%.

Kwota podatku VAT należnego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia usług stanowi jednocześnie VAT naliczony. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia usług.

Jeśli faktura została wystawiona w walucie obcej, należy dla celów podatku VAT przeliczyć wartość z faktury na PLN według średniego kursu danej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeśli fakturę za usługę reklamową od Facebook Ireland Limited otrzyma nievatowiec- on również jest zobowiązany do rejestracji dla celów VAT-UE. W tym celu należy uzupełnić formularz VAT-R- wyłącznie w części C.3. Nie jest to wówczas zgłoszenie do VAT, lecz tylko do celów VAT-UE.

Nievatowiec całą transakcję zobowiązany jest opodatkować krajową stawką VAT na dokumencie wewnętrznym, natomiast wyliczony podatek VAT wpłacić na konto urzędu skarbowego. Przedsiębiorca będący nievatowcem nie składa pliku JPK VAT lecz jedynie VAT-9M. Druk ten należy złożyć i opłacić do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie zaś z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, art.23. ust.1 pkt 43 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek należny w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.